Prava na novčane naknade – Naputak

Prava na novčane naknade – Naputak

U prilogu objave nalazi se Naputak o ostvarivanju prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, sa tiskanicama / obrascima Zahtjeva za priznavanje prava na Novčanu egzistencijalnu naknadu
– za razvojačene branitelje do 57 godina
– za supružnika umrlog razvojačenog branitelja
– za dijete bez oba roditelja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji na području HNŽ/K usvojila je Skupština HNŽ/K na sjednici održanoj 31.5.2021, a stupa na snagu 16.6.2021. godine.

Preuzimanje dokumentacije:

Naputak_PravaNovcanaNaknada

Zahtjev_RazvojaceniBranitelj

Zahtjev_Supruznik

Zahtjev_Dijete

 

Udruga DVDRHRHB Mostar