Obavijest o godišnjem odmoru

Obavijest o godišnjem odmoru

GRAD MOSTAR
ODJEL ZA DRUŠTVNE DJELATNOSTI
SLUŽBA ZA PRAVA BRANITELJA I NJIHOVIH OBITELJI

 

PREDMET : Obavijest o korištenju godišnjeg odmora

Ovim putem vas obavještavamo da će službenici i namještenici gradske uprave Grada Mostara, Službe za zaštitu prava branitelja i članova njihovih obitelji, biti na godišnjem odmoru u periodu od 20.07.2020. godine do 14.08 .2020. godine, sukladno Odluci o načinu korištenja godišnjeg odmora za 2020. godinu, Broj:02-30-6710/20 od 03.06.2020. godine.

Molimo da na pogodan način izvijestite službenike/namještenike/uposlenike o rasporedu korištenja godišnjeg odmora sa zamolbom da se pozivi, upravni akti te pismena od kojih teče bilo kakav rok ne dostavljaju u dane korištenja godišnjeg odmora.

S poštovanjem!

ŠEF SLUŽBE

Marijana Anić

 

Udruga DVDRHRHB Mostar